Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất . . .

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND quận - huyện.
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường;
Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND phường.
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở (bản chính);
 2. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước đây (01 bản chính và 01 bản chụp)

Các loại giấy tờ như sau :

1.    Văn bản khai nhận thừa thừa kế, Thoả thuận phân chia thừa kế, di chúc (bản chính)
2.    Trích lục bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật về giải quyết tranh chấp, phân chia thừa kế theo quy định, kèm bản chính Biên bản hoặc xác nhận đã thi hành án.

 • Tờ khai lệ phí trước bạ có liên quan.

Cơ sở pháp lý:

 • Luật Đất đai năm 2003;
 • Luật Xây dựng năm 2003;
 • Luật Nhà ở năm 2005;
 • Nghị định số 181/2004/NĐ-CP;
 • Nghị định số 90/2006/NĐ-CP;
 • Nghị định số 84/2007/NĐ-CP;
 • Nghị định số 88/2009/NĐ-CP;
 • Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT;
 • Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT;
 • Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND;
 • Quyết định số 106/2007/QĐ-UBND;
 • Công văn số 11587/SXD-CCQNĐ;
 • Công văn số 2719/SXD-CCQNĐ.

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com.vn