Chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Việc chia, tách trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề để thành lập trường, trung tâm dạy nghề mới thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức ra quyết định thành lập, cho phép thành lập trường, trung tâm dạy nghề
Bộ trưởng Bộ LĐTBXH đối với trường CĐN; Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc.
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ chia, tách, sáp nhập.

Các bước thực hiện

1.    Tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ đề nghị chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề hoặc trung tâm dạy nghề (Bộ LĐTBXH tiếp nhận hồ sơ đối với trường cao đẳng nghề; Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tiếp nhận hồ sơ đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc);
2.    Thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định;
3.    Thẩm định hồ sơ;
4.    Quyết định chia, tách, sáp nhập.

Thành phần hồ sơ

 • Văn bản đề nghị chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề;
 • Đề án chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề;
 • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm thủ trưởng đơn vị;
 • Dự thảo điều lệ mẫu hoặc quy chế tổ chức và hoạt động của trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề;
 • Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất;
 • Văn bản xác nhận khả năng tài chính.

Điều kiện

 • Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới các trường cao đẳng nghề;
 • Bảo đảm quyền lợi của giáo viên và người học nghề;
 • Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy nghề;
 • Các điều kiện như việc thành lập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

Cơ sở pháp lý

 1. Luật Dạy nghề năm 2006;
 2. Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH.

Mẫu đơn

1. Đơn đề nghị chia, tách, sáp nhập;
2. Đề án chia, tách, sáp nhập;
3. Sơ yếu lý lịch.

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
    luatsulinh@yahoo.com.vn

Dịch vụ khác

 1. Thành lập trung tâm dạy nghề tư thục do một thành viên góp vốn
 2. Thành lập trung tâm dạy nghề tư thục có từ hai thành viên trở lên góp vốn
 3. Quyết định cho phép thành lập trường cao đẳng nghề tư thục
 4. Thành lập trường trung cấp nghề tư thục thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 5. Thủ tục Đăng ký lập hộ kinh doanh cá thể
 6. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 7. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần
 8. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH MTV (chủ sở hữu tổ chức)
 9. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
 10. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh
 11. Danh mục ngành nghề phải có vốn pháp định
 12. Danh mục ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề
 13. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân
 14. Trung tâm ngoại ngữ & tin học - Thủ tục thành lập