Thành lập trung tâm dạy nghề tư thục có từ hai thành viên trở lên góp vốn

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn.
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

 • Văn bản đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân;
 • Đề án thành lập trung tâm dạy nghề;
 • Bản dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo đáp ứng quy mô, trình độ đào tạo của trung tâm;
 • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc;
 • Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm;
 • Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng trung tâm hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm);
 • Văn bản xác nhận của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề đảm bảo đầu tư và hoạt động của trung tâm;
 • Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trung tâm;
 • Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trung tâm;
 • Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trung tâm.

Điều kiện

 • Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trung tâm dạy nghề của Bộ, Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
 • Quy mô đào tạo tối thiểu 50 học sinh
 • Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn theo quy định tại khoản 3, Điều 58 của Luật Dạy nghề, trong đó:

a) Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên;
b) Phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề tổ chức đào tạo.

 • Về cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề:

a) Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế" được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể:

 • Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 1.000 m2 đối với khu vực đô thị và 2.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;
 • Phòng học lý thuyết đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,3 m2/01 học sinh quy đổi;
 • Xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp. Diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/01 học sinh quy đổi.

b) Thiết bị dạy và học nghề:
Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với quy mô, trình độ của từng nghề đào tạo theo quy định.

 • Về khả năng tài chính:

Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trung tâm dạy nghề. Vốn pháp định thành lập trung tâm dạy nghề là 01 (một) tỷ đồng Việt Nam.

 • Có đủ chương trình, giáo trình dạy nghề theo quy định.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Dạy nghề năm 2006;
 • Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH;
 • Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV.

Mẫu đơn

1. Đơn đề nghị;
2. Đề án thành lập trung tâm dạy nghề;
3. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc.   

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
     luatsulinh@yahoo.com.vn

Dịch vụ khác

 1. Chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề
 2. Thành lập trung tâm dạy nghề tư thục do một thành viên góp vốn
 3. Quyết định cho phép thành lập trường cao đẳng nghề tư thục
 4. Thành lập trường trung cấp nghề tư thục thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 5. Thủ tục Đăng ký lập hộ kinh doanh cá thể
 6. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 7. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần
 8. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH MTV (chủ sở hữu tổ chức)
 9. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
 10. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh
 11. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân
 12. Danh mục ngành nghề phải có vốn pháp định
 13. Danh mục ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề
 14. Trung tâm ngoại ngữ & tin học - Thủ tục thành lập