Quyết định cho phép thành lập trường cao đẳng nghề tư thục

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Tổng cục Dạy nghề
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Dạy nghề tổ chức thẩm định

Thành phần hồ sơ

 • Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân;
 • Đề án thành lập trường cao đẳng nghề:

a) Đối với trường Cao đẳng nghề cho phép thành lập trên cơ sở nâng cấp từ trường Trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề hoặc các cơ sở giáo dục khác thì đề án cần kèm theo danh sách giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng;
b) Đối với trường Cao đẳng nghề cho phép thành lập mới, thì đề án kèm theo bản dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo đáp ứng quy mô, trình độ trường dự kiến đào tạo.

 • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng, vận dụng theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý cán bộ, công chức;
 • Dự thảo Điều lệ của trường;
 • Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng trường hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm);
 • Văn bản đồng ý chủ trương thành lập trường của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, nơi trường đặt trụ sở chính;
 • Văn bản xác nhận của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề đảm bảo đầu tư và hoạt động của trường;
 • Đối với trường cao đẳng nghề tư thục có từ 2 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ còn cần phải bổ sung:

a) Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trường;
b) Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trường;
c) Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trường;
d) Dự kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà trường

Điều kiện

 • Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Quy mô đào tạo tối thiểu 200 học sinh, sinh viên;
 • Số nghề đào tạo trình độ cao đẳng tối thiểu là 3 nghề;
 • Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn theo quy định tại khoản 3, Điều 58 của Luật Dạy nghề, trong đó:

a) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên;
b) Có ít nhất 15% giáo viên dạy trình độ cao đẳng nghề có trình độ sau đại học trở lên;
c) Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 50% đối với trường cao đẳng nghề tư thục và đảm bảo có giáo viên cơ hữu cho từng nghề đào tạo.

 •  Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề:

a) Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế" được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể:

 • Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 20.000 m2 đối với khu vực đô thị và 40.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;
 • Phòng học lý thuyết, thực hành đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,5 m2/chỗ học, diện tích phòng học thực hành tối thiểu từ 4 - 6 m2/chỗ thực hành;
 • Xưởng thực hành đủ tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng;
 • Phòng thí nghiệm/thực nghiệm và phòng học chuyên môn đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu theo chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng;
 • Thư viện có chỗ ngồi đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của cán bộ giáo viên và học tập của học sinh, sinh viên;
 • Có đủ diện tích để phục vụ cho học sinh, sinh viên và giáo viên rèn luyện thể chất theo tiêu chuẩn thiết kế;
 • Có phòng y tế với trang thiết bị đáp ứng tối thiểu điều kiện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên trong trường.

b) Thiết bị dạy và học nghề:
Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với quy mô, trình độ của từng nghề đào tạo theo quy định.

 • Về khả năng tài chính:

Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trường cao đẳng nghề. Vốn pháp định thành lập trường cao đẳng nghề là 20 tỷ đồng Việt Nam.

 • Chương trình, giáo trình dạy nghề: 
 • a) Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành;
 • c) Có đủ giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập cho các chương trình dạy nghề của trường.

Cơ sở pháp lý

 1. Luật Dạy nghề năm 2006;
 2. Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH.

Mẩu đơn

1. Đơn đề nghị thành lập trường;
2. Đề án thành lập trường;
3. Sơ yếu lý lịch.    

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
     luatsulinh@yahoo.com.vn

Dịch vụ khác

 1. Chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề
 2. Thành lập trung tâm dạy nghề tư thục do một thành viên góp vốn
 3. Thành lập trung tâm dạy nghề tư thục có từ hai thành viên trở lên góp vốn
 4. Thành lập trường trung cấp nghề tư thục thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 5. Thủ tục Đăng ký lập hộ kinh doanh cá thể
 6. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 7. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần
 8. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH MTV (chủ sở hữu tổ chức)
 9. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
 10. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh
 11. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân
 12. Danh mục ngành nghề phải có vốn pháp định
 13. Danh mục ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề
 14. Trung tâm ngoại ngữ & tin học - Thủ tục thành lập