Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH ĐT
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Hồ sơ gồm

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh do đại diện pháp luật công ty ký (theo mẫu qui định) (1 bản);
 • Dự thảo điều lệ công ty do chủ sở hữu công ty và người đại diện theo pháp luật ký từng trang (1 bản);
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực (1 bản);
 • Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định thì nộp kèm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (1 bản);
 • Doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì nộp kèm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề và CMND của người có chứng chỉ hành nghề theo quy định (1 bản);
 • Bản kê khai thông tin đăng ký nộp hồ sơ (theo mẫu qui định) (1 bản).

Điều kiện

 • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;
 • Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật;
 • Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật;
 • Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Cơ sở pháp lý

 1. Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
 2. Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg về hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;
 3. Quyết định số:337/2007/QĐ-BKH Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

             Mẫu đơn: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh; Điều lệ.    

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
    luatsulinh@yahoo.com.vn

Dịch vụ khác

 1. Chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề
 2. Thành lập trung tâm dạy nghề tư thục do một thành viên góp vốn
 3. Thành lập trung tâm dạy nghề tư thục có từ hai thành viên trở lên góp vốn
 4. Quyết định cho phép thành lập trường cao đẳng nghề tư thục
 5. Thành lập trường trung cấp nghề tư thục thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 6. Thủ tục Đăng ký lập hộ kinh doanh cá thể
 7. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 8. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần
 9. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH MTV (chủ sở hữu tổ chức)
 10. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh
 11. Danh mục ngành nghề phải có vốn pháp định
 12. Danh mục ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề
 13. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân
 14. Trung tâm ngoại ngữ & tin học - Thủ tục thành lập