Thủ tục đăng ký lập hộ kinh doanh cá thể

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp quận huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Kinh tế cấp quận huyện
Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày đại diện hộ kinh doanh nộp đủ hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện

1.    Đại diện hộ kinh doanh viết Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu), nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch một cửa UBND cấp huyện;
2.    Cán bộ Phòng Kinh tế tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí, vào sổ theo dõi, viết phiếu giao nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ;     
3.    Chuyển kết quả đến cán bộ tiếp nhận hồ sơ để gửi trả hộ kinh doanh.

Thành phần hồ sơ    

1.    Bản sao y chứng thực chứng minh thư nhân dân hoặc sổ hộ khẩu;
2.    Kê khai Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể (theo mẫu);     
3.    Bản sao công chứng các giấy phép hành nghề, chứng chỉ hành nghề của người đứng tên đăng ký kinh doanh (với ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật);
4.    Giấy tờ chứng minh trụ sở hộ kinh doanh (nếu có).     
Số bộ hồ sơ: 01
Mẫu đơn: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

Cơ sở pháp lý

 1. Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan.  

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
    luatsulinh@yahoo.com.vn

Dịch vụ khác

 1. Chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề
 2. Thành lập trung tâm dạy nghề tư thục do một thành viên góp vốn
 3. Thành lập trung tâm dạy nghề tư thục có từ hai thành viên trở lên góp vốn
 4. Quyết định cho phép thành lập trường cao đẳng nghề tư thục
 5. Thành lập trường trung cấp nghề tư thục thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 6. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 7. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần
 8. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH MTV (chủ sở hữu tổ chức)
 9. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
 10. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh
 11. Danh mục ngành nghề phải có vốn pháp định
 12. Danh mục ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề
 13. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân
 14. Trung tâm ngoại ngữ & tin học - Thủ tục thành lập