Danh mục ngành nghề phải có vốn pháp định

 I. Tổ chức tín dụng (Nghị định 10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011)

1. Ngân hàng thương mại cổ phần: 3000 tỷ đồng
2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu USD

II. Quỹ tín dụng nhân dân (Nghị định 10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011)

1. Quỹ tín dụng nhân dân trung ương: 1000 tỷ đồng
2. Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở: 0.1 tỷ đồng

III. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Nghị định 10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011)

1. Công ty tài chính: 500 tỷ đồng
2. Công ty cho thuê tài chính: 150 tỷ đồng

IV. Kinh doanh bất động sản: 20 tỷ đồng (Điều 3 NĐ 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007)
V. Dịch vụ đòi nợ: 2 tỷ đồng (Điều 13 NĐ 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007)
VI. Dịch vụ bảo vệ: 2 tỷ đồng (không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài Dịch vụ bảo vệ) (NĐ 52/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008)
VII. Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: 5 tỷ đồng (Điều 3 NĐ 126/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007)

VIII. Sản xuất phim: 1 tỷ đồng, Doanh nghiệp phải có GCN đủ điều kiện kinh doanh do Cục Điện ảnh cấp trước khi ĐKKD (Điều 11 NĐ 96/2007/NĐ-CP ngày 06/06/2007)
IX. Kinh doanh cảng hàng không: (Khoản 1 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007)

1. Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 100 tỷ đồng
2. Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 30 tỷ đồng

X. Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không: (Khoản 2 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007)

1. Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 30 tỷ đồng
2. Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 10 tỷ đồng

XI. Kinh doanh vận chuyển hàng không: (Khoản 1 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007)

1. Vận chuyển hàng không quốc tế:

 • Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 500 tỷ đồng
 • Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 800 tỷ đồng
 • Khai thác trên 30 tàu bay: 1000 tỷ đồng

2. Vận chuyển hàng không nội địa:

 • Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 200 tỷ đồng
 • Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 400 tỷ đồng
 • Khai thác trên 30 tàu bay: 500 tỷ đồng

XII. Kinh doanh hàng không chung: 50 tỷ đồng (Khoản 2 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007).

XIII. Dịch vụ kiểm toán: 3-5 tỷ đồng (Điều 5, NĐ 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012). 

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ
ĐT: 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
    luatsulinh@yahoo.com.vn

Dịch vụ khác

 1. Chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề
 2. Thành lập trung tâm dạy nghề tư thục do một thành viên góp vốn
 3. Thành lập trung tâm dạy nghề tư thục có từ hai thành viên trở lên góp vốn
 4. Quyết định cho phép thành lập trường cao đẳng nghề tư thục
 5. Thành lập trường trung cấp nghề tư thục thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 6. Thủ tục Đăng ký lập hộ kinh doanh cá thể
 7. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 8. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần
 9. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH MTV (chủ sở hữu tổ chức)
 10. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
 11. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh
 12. Danh mục ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề
 13. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân
 14. Trung tâm ngoại ngữ & tin học - Thủ tục thành lập