Gia hạn giấy phép xây dựng do UBND cấp quận huyện quy định

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): UBND quận huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện: phòng chuyên môn về Quản lý đô thị
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Các bước thực hiện:

 • Cá nhân (tổ chức) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính, lấy phiếu giao nhận và hẹn ngày nhận kết quả.
 • Cơ quan thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính, viết phiếu nhận và hẹn ngày trả kết quả. Xử lý hồ sơ và trả kết quả cho công dân tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính.     

Hồ sơ gồm:      

 • Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng (01 bản);
 • Bản chính giấy phép xây dựng (01) bản;

 Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).                 
Cơ sở pháp lý:        

 • Luật Xây dựng;
 • Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
 • Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ;
 • Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ;
 • Nghị định 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 của Chính phủ;
 • Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;
 • Quyết định 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/02/2005;
 • Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng;
 • Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007;

Vui lòng liên hệ với chúng tôi.
------------------------------------------------------------
Email: contact@luatkhanhduong.com
Tel: 0902 009 412  - 0986 708 677

Dịch vụ khác:

 1. Cấp mới GCN nhà ở đối với tổ chức
 2. Cấp GPXD do UB cấp tỉnh quy định
 3. Cấp GP CTXD nhà ở riêng lẻ đô thị
 4. Cấp lại GCN nhà ở đối với tổ chức
 5. Cấp đổi nhà ở đối với tổ chức
 6. Điều chỉnh GPXD thuộc UBND cấp tỉnh