Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng

Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Cấp phép
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
Đối tượng: Tổ chức

Trình tự thực hiện:

 • Sau khi được cơ quan công an cấp xã xác nhận việc mất giấy chứng nhận; giấy tờ chứng minh đã đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng 01 lần đối với khu vực đô thị hoặc giấy xác nhận đã niêm yết thông báo mất GCN tại trụ sở UBND cấp xã, Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp lại GCN QSH NƠ và lệ phí cấp GCN tại cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh. Nếu hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định thì ghi giấy biên nhận hồ sơ hẹn thời gian giải quyết;
 • UBND tỉnh ký cấp lại giấy chứng nhận (hoặc Sở Xây dựng thực hiện ký trong trường hợp được uỷ quyền ký).
 • Tổ chức nhận GCN và ký vào sổ đăng ký quyền sở hữu nhà ở

a) Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;
 • Giấy tờ xác nhận về việc mất GCN và biên lai xác nhận đã đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc giấy xác nhận của cơ quan công an cấp xã;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Lệ phí (nếu có):

 • Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đối với tổ chức
 • Mức lệ phí: 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng)

Căn cứ pháp lý:

 1. Luật nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006;
 2. Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
 3. Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của NĐ 90/2006/NĐ-CP.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi.
------------------------------------------------------------
Email: contact@luatkhanhduong.com
Tel: 0902 009 412  - 0986 708 677

Dịch vụ khác:

 1. Cấp mới GCN nhà ở đối với tổ chức
 2. Cấp GPXD do UB cấp tỉnh quy định
 3. Cấp GP CTXD nhà ở riêng lẻ đô thị
 4. Cấp đổi nhà ở đối với tổ chức
 5. Gia hạn GPXD do UBND cấp quận huyện quy định
 6. Điều chỉnh GPXD thuộc UBND cấp tỉnh