Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Cấp phép
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
Đối tượng: Tổ chức

Trình tự thực hiện:

 • Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi GCN QSH nhà ở và lệ phí cấp đổi GCN tại cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh. Nếu hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi giấy biên nhận hồ sơ hẹn thời gian giải quyết;
 • UBND tỉnh ký cấp đổi giấy chứng nhận (hoặc Sở Xây dựng thực hiện ký trong trường hợp được uỷ quyền ký).
 • Tổ chức nhận GCN và ký vào sổ đăng ký quyền sở hữu nhà ở.

a) Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cũ đã được cấp theo quy định.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Lệ phí (nếu có):

 1. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức
 2. Căn cứ pháp lý:
 3. Luật nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006;
 4. Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
 5. Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của NĐ 90/2006/NĐ-CP.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi.
------------------------------------------------------------
Email: contact@luatkhanhduong.com
Tel: 0902 009 412  - 0986 708 677

Dịch vụ khác:

 1. Cấp mới GCN nhà ở đối với tổ chức
 2. Cấp GPXD do UB cấp tỉnh quy định
 3. Cấp GP CTXD nhà ở riêng lẻ đô thị
 4. Cấp lại GCN nhà ở đối với tổ chức
 5. Gia hạn GPXD do UBND cấp quận huyện quy định
 6. Điều chỉnh GPXD thuộc UBND cấp tỉnh