Thủ tục hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH ĐT
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ gồm

1- Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
2- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Chỉ áp dụng trong trường hợp Doanh nghiệp phát hiện nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
Điện thoại: 08 224 220 55    

Di động: 0902 009 412  - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com