Thủ tục đăng ký thay đổi chủ Doanh nghiệp tư nhân

 
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH ĐT
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ gồm

1.  Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (có chữ ký của người bán, người mua) (theo mẫu);
2.  Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người mua: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
3.   Hợp đồng mua bán và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;
4.   Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Lưu ý: Trong trường hợp, tặng cho, nhận thừa kế thì kèm theo hợp đồng tặng cho, văn bản khai nhận di sản thừa kế và các giấy tờ xác nhận hoàn tất thủ tục tặng cho.
 

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
Điện thoại: 08 224 220 55    

Di động: 0902 009 412  - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com