Thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh - Doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của DNTN
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH ĐT
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


Hồ sơ gồm

1.    Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do chủ doanh nghiệp ký) (theo mẫu);
2.    Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
3.    Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;
4.    Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

Căn cứ pháp lý

  1. Luật Doanh nghiệp năm 2014;
  2. Quyết định 10/2007/QĐ-TTg;
  3. Quyết định 337/2007/QĐ-BKH.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
Điện thoại: 08 224 220 55    

Di động: 0902 009 412  - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com