Thủ tục thay đổi Chủ sở hữu - Công ty TNHH 01 thành viên

Thủ tục đăng ký thay đổi Chủ sở hữu Công ty TNHH 01 thành viên
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH ĐT
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh    
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ gồm

1.    Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) (theo mẫu);
2.    Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu mới:
  21. Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
2.2. Chủ sở hữu là tổ chức:

  • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 2.1 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền.    

3.    Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
4.    Hợp đồng chuyển nhượng vốn và các giấy tờ chứng minh hoàn tất chuyển nhượng vốn;
5.    Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

 Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
Điện thoại: 08 224 220 55    

Di động: 0902 009 412  - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com