Thủ tục thay đổi vốn Điều lệ - Công ty TNHH 01 thành viên

Thủ tục đăng ký thay đổi vốn Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH ĐT
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh   
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ .   

Hồ sơ gồm

1.    Thông báo tăng vốn điều lệ  (do người đại diện theo pháp luật ký) (theo mẫu);
2.    Quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
3.    Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 

Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ hồ sơ.

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
Điện thoại: 08 224 220 55    

Di động: 0902 009 412  - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com