Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên - Công ty TNHH 02 thành viên trở lên

Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên - Công ty TNHH 02 thành viên trở lên

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH ĐT

Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh    

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 

Hồ sơ trong trường hợp do tiếp nhận thành viên mới

1.    Thông báo thay đổi thành viên (do người đại diện theo pháp luật ký);
2.    Quyết định bằng văn bản về việc tiếp nhận thành viên mới của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
3.    Bản sao biên bản họp về việc tiếp nhận thành viên mới của Hội đồng thành viên (có chữ ký của các thành viên dự họp);
4.    Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;
5.    Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của thành viên mới
5.1. Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
5.2. Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: 1)Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu. 2) Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Hộ chiếu;
5.3. Thành viên mới là tổ chức:

  • Quyết định thành lập;
  • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 5.1và 5.2 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng. 

6. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý:

1. Trường hợp do nhận chuyển nhượng, tặng cho phải có thêm hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho và giấy tờ xác nhận hoàn tất việc chuyển nhượng, tặng cho;
2. Trường hợp thừa kế, phải có văn bản chứng nhận việc thừa kế hợp pháp của người nhận thừa kế là thành viên mới.

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
Điện thoại: 08 224 220 55    

Di động: 0902 009 412  - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com