Thủ tục đăng ký chuyển đổi Công ty cổ phần thành công ty TNHH

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH ĐT
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ gồm

1- Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) (theo mẫu quy định);
2- Quyết định về việc chuyển đổi công ty của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký);
3- Biên bản họp về việc chuyển đổi công ty của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký của các cổ đông dự họp);
4- Điều lệ công ty sau khi chuyển đổi;
5- Danh sách thành viên (trường hợp chuyển đổi sang công ty TNHH 1 thành viên – mô hình hội đồng thành viên hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên);
6- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư;
7- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của tất cả thành viên, người đại diện theo pháp luật:
7.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
7.2-  Nếu cổ đông sáng lập là tổ chức:
- Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 7.1 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng.
 (Nếu thành viên mới là tổ chức nước ngoài thì các loại giấy tờ chứng thực nêu trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự, có bản dịch sang tiếng Việt được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);
8- Bản gốc sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
9- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
Điện thoại: 08 224 220 55    

Di động: 0902 009 412  - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com

 

Dịch vụ khác:

  1. Thủ tục đăng ký chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH 1 thành viên
  2. Chuyển đổi DNTN thành Cty TNHH 2 TV
  3. Chuyển đổi từ công ty TNHH 2 Thành viên  sang công ty CP
  4. Chuyển đổi từ công ty TNHH 2 Thành viên  sang công ty 1 TV
  5. Từ Công ty 1 TV sang công ty TNHH  2 TV
  6. Chuyển đổi cty TNHH 1 Tv sang Cty cổ phần