Thủ tục đăng ký chuyển đổi Công ty TNHH 01 thành viên thành công ty TNHH 02 thành viên trở lên

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH ĐT
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ gồm

1. Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) (theo mẫu quy định);
2. Điều lệ công ty chuyển đổi;;
3. Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả các thành viên, người đại diện theo pháp luật:
3.1.  Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
3.2.  Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: 1) Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu. 2) Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Hộ chiếu;
3.3.  Nếu thành viên là tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 (Nếu thành viên mới là tổ chức nước ngoài thì các loại giấy tờ chứng thực nêu trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự, có bản dịch sang tiếng Việt được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);
4.  Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ xác nhận việc tặng cho một phần quyền sở hữu của công ty (đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số cá nhân khác);
5. Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động vốn góp (đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số cá nhân khác);
6. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
7. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
Điện thoại: 08 224 220 55    

Di động: 0902 009 412  - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com

Dịch vụ khác

  1. Thủ tục đăng ký chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH 1 thành viên
  2. Chuyển đổi DNTN thanh Cty TNHH 2 TV
  3. Chuyển đổi từ công ty TNHH 2 Tv sang công ty CP
  4. Chuyển đổi từ công ty TNHH 2 Tv sang công ty 1 TV
  5. Chuyển đổi công ty TNHH 1 Tv sang Cty cổ phần
  6. Công ty CP chuyển đổi sang công ty TNHH