Thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH 2 thành viên trở lên thành Công ty cổ phần

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH ĐT
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ gồm

1- Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) (theo mẫu quy định);
2- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký);
3- Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty (có chữ ký của các thành viên dự họp);
4- Điều lệ công ty sau khi chuyển đổi;
5- Danh sách cổ đông sáng lập hoặc cổ đông phổ thông và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật:
5.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam:  Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
5.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu.
5.3- Cổ đông là tổ chức:

  • Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 5.1 và 5.2 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng.

6- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư;
7- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
8- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

  Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
Điện thoại: 08 224 220 55    

Di động: 0902 009 412  - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com

Dịch vụ khác

  1. Thủ tục đăng ký chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH 1 thành viên
  2. Chuyển đổi DNTN thanh Cty TNHH 2 TV
  3. Chuyển đổi từ công ty TNHH 2 Tv sang công ty 1 TV
  4. Từ Công ty 1 TV sang công ty TNHH  2 TV
  5. Chuyển đổi công ty TNHH 1 Tv sang Cty cổ phần
  6. Công ty CP chuyển đổi sang công ty TNHH