Thủ tục đăng ký chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH 01 thành viên

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH ĐT
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ gồm

1- Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp (do chủ doanh nghiệp ký) (theo mẫu);
2- Điều lệ công ty;
3- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;
4- Bản sao hợp lệ một số giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật:
    - Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
5- Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
6- Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
7- Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân;
8- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
9- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 

Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
Điện thoại: 08 224 220 55    

Di động: 0902 009 412  - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com

Dịch vụ khác

  1. Chuyển đổi DNTN thành Cty TNHH 2 TV
  2. Chuyển đổi từ công ty TNHH 2 Tv sang công ty CP
  3. Chuyển đổi từ công ty TNHH 2 Tv sang công ty 1 TV
  4. Từ Công ty 1 TV sang công ty TNHH  2 TV
  5. Chuyển đổi công ty TNHH 1 Tv sang Cty cổ phần
  6. Công ty CP chuyển đổi sang công ty TNHH