Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 I/ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

  • Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các KCN, KCX, KCNC và UBND tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương.

II/ Thành phần hồ sơ

1.    Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu).
2.    Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm (nội dung báo cáo phải thể hiện rõ nguồn vốn đầu tư, nhà đầu tư có đủ khả năng tài chính để thực hiện dự án đầu tư).
3.    Dự thảo Điều lệ Công ty tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp (Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh).
4.    Danh sách thành viên tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp (theo mẫu).
5.    Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của các thành viên sáng lập:
       a/ Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân: Bản sao hợp lệ có hợp pháp hóa lãnh sự (không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác.
       b/ Đối với thành viên sáng lập là cá nhân: Bản sao hợp lệ có hợp pháp hóa lãnh sự (không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ) của một trong các giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp còn hiệu lực
 6. Văn bản uỷ quyền của nhà đầu tư cho người được uỷ quyền đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức và Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền.
  7. Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
  8. Trường hợp dự án đầu tư liên doanh có sử dụng vốn nhà nước thì phải có văn bản chấp thuận việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư của cơ quan có thẩm quyền.

III/ Số lượng bộ hồ sơ

  • 03 bộ hồ sơ

IV/ Thời hạn giải quyết

  • 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

V/ Căn cứ pháp lý

Luật Đầu tư 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan..

 Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
Điện thoại: 08 224 220 55    

Di động: 0902 009 412  - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com

Dịch vụ khác

  1. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư
  2. Gia hạn hoạt động của dự án đầu tư
  3. Cấp GP bán lẻ công ty NN tại VN
  4. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư
  5. Chuyển nhượng dự án
  6. Đăng ký nhượng quyền từ NN vào VN