Đăng ký nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:  Vụ Kế hoạch - Bộ Công Thương.

Điều kiện

1.    Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm;
2.    Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
3.    Hàng hóa dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định tại Điều 7 của Nghị định 35/2006/NĐ-CP.

Thành phần hồ sơ

 • Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (theo mẫu);
 • Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại (theo mẫu);
 • Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hoá lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và công chứng) hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ Việt Nam;
 • Bản sao văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài (trường hợp thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt và công chứng);
 • Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thứ cấp.

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Thương mại số 36/2005/QH11;
 • Nghị định 35/2006/NĐ-CP;
 • Thông tư 09/2006/TT-BTM.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
Điện thoại: 08 224 220 55    

Di động: 0902 009 412  - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com

Dịch vụ khác

 1. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư
 2. Cấp GCN đầu tư cho nhà đầu tư NN tại VN
 3. Gia hạn hoạt động của dự án đầu tư
 4. Cấp GP bán lẻ công ty NN tại VN
 5. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư
 6. Chuyển nhượng dự án