Cấp giấy thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

I/ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

 • Sở Công thương, Ban quản lý các KCN, KCX & KCNC.

II/ Điều kiện

Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau đây:

1.    Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp.
2.    Đã hoạt động không dưới 1 năm, kề từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân đó.
3.    Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận đối với hồ sơ Văn phòng đại diện phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

III/ Thành phần hồ sơ

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu);
 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận;
 • Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
 • Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế;
 • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng Đại diện;
 • Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng Đại diện.

IV/ Số lượng bộ hồ sơ

 • 01 bộ hồ sơ.

V/ Thời hạn giải quyết

 • 15 ngày làm việc, kề từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

VI/ Căn cứ pháp lý

 • Luật Thương mại số 36/2005/QH11;
 • Nghị định 72/2006/NĐ-CP;
 • Thông tư 11/2006/TT-BTM.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
Điện thoại: 08 224 220 55     

Diđộng: 0902 009 412  - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com

Dịch vụ khác

 1. Gia hạn GP TL VPDD của thương nhân NN tại VN
 2. Chấm dứt hoạt động CN, VPDD NN tại VN
 3. Thủ tục cấp GP lập CN cty NN tại Việt Nam
 4. Điều chỉnh GP chi nhánh cty NN tại VN
 5. Điều chỉnh, bổ sung GP TL VPDD của thương nhân NN tại VN
 6. Gia hạn GP lập CN cty NN tại VN