Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 I/ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

 • Sở Công thương; Ban quản lý các KCN, KCX & KCNC.

II/ Điều kiện

Thương nhân nước ngoài được gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi có đủ các điều kiện sau:

1.    Có nhu cầu tiếp tục hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức Văn phòng đại diện;
2.    Thương nhân nước ngoài đang hoạt động theo pháp luật của nước thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;
3.    Không có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động của Văn phòng đại diện.

III/ Thành phần hồ sơ

 • Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu);
 • Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngòai trong năm tài chính gần nhất;
 • Báo cáo hoạt động của Văn phòng Đại diện(đối với trường hợp đề nghị gia hạn kể từ lần thứ hai, Văn phòng đại diện chỉ thực hiện báo cáo hoạt động từ thời điểm gia hạn gần nhất đến thời điểm đề nghị gia hạn kế tiếp);
 • Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện đã được cấp.

IV/ Số lượng hồ sơ

 • 01 bộ hồ sơ

V/ Thời gian giải quyết

 • 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

VI/ Căn cứ pháp lý

 • Luật Thương mại số 36/2005/QH11.
 • Nghị định 72/2006/NĐ-CP.
 • Thông tư 11/2006/TT-BTM.

  Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
Điện thoại: 08 224 220 55    

Di động: 0902 009 412  - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com

Dịch vụ khác

 1. Cấp GP thành lập VPDD của thương nhân NN tại VN
 2. Chấm dứt hoạt động CN, VPDD NN tại VN
 3. Thủ tục cấp GP lập CN cty NN tại Việt Nam
 4. Điều chỉnh GP chi nhánh cty NN tại VN
 5. Điều chỉnh, bổ sung GP TL VPDD của thương nhân NN tại VN
 6. Gia hạn GP lập CN cty NN tại VN