Thủ tục điều chỉnh Giấy phép Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

 1. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh

a) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
b) Bản gốc Giấy phép thành lập, Chi nhánh đã được cấp.

2. Trong những trường hợp sau đây, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Chi nhánh với cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi:

 • Thay đổi người đứng đầu của Chi nhánh;
 • Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;
 •  Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh tại Việt Nam;
 •  Thay đổi tên gọi hoặc hoạt động của Chi nhánh.   

CƠ SỞ PHÁP LÝ

 1. Luật thương mại;
 2. Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2006 quy định chi tiết Luật thương mại về Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
Điện thoại: 08 224 220 55    

Di động: 0902 009 412  - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com

Dịch vụ khác

 1. Cấp GP thành lập VPDD của thương nhân NN tại VN
 2. Gia hạn GP TL VPDD của thương nhân NN tại VN
 3. Chấm dứt hoạt động CN, VPDD NN tại VN
 4. Thủ tục cấp GP lập CN cty NN tại Việt Nam
 5. Điều chỉnh, bổ sung GP TL VPDD của thương nhân NN tại VN
 6. Gia hạn GP lập CN cty NN tại VN