Điều chỉnh, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòngđại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 I/ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

 • Sở Công thương; Ban quản lý các KCN, KCX & KCNC.

II/ Điều kiện

Thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòng đại diện với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi:

1.    Thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện;
2.    Thay đổi trụ sở đặc điểm của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;
3.    Thay đổi địa điểm đặc trụ sở của Văn phòng trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
4.    Thay đổi tên gọi hoặc hoạt động của Văn phòng đại diện.

III/ Thành phần hồ sơ

 • Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu);
 • Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp;
 • Giấy tờ chứng minh người đứng đầu Văn phòng đại diện sắp mãn nhiệm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);
 • Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu Văn phòng đại diện sắp kế nhiệm (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);
 • Bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);
 • Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm c và đ khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).

IV/ Số lượng bộ hồ sơ

 •  01 bộ hồ sơ.

V/ Thời gian giải quyết

 • 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

VI/ Căn cứ pháp lý

 • Luật Thương mại số 36/2005/QH11.
 • Nghị định72/2006/NĐ-CP.
 • Thông tư 11/2006/TT-BTM.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
Điện thoại: 08 224 220 55    

Di động: 0902 009 412  - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com   

Dịch vụ khác

 1. Cấp GP thành lập VPDD của thương nhân NN tại VN
 2. Gia hạn GP TL VPDD của thương nhân NN tại VN
 3. Chấm dứt hoạt động CN, VPDD NN tại VN
 4. Thủ tục cấp GP lập CN cty NN tại Việt Nam
 5. Điều chỉnh GP chi nhánh cty NN tại VN
 6. Gia hạn GP lập CN cty NN tại VN