Gia hạn Giấy phép hoạt động Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

LUẬT SƯ TƯ VẤN
1. Thương nhân nước ngoài được gia hạn Giấy phép hoạt động Chi nhánh khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có nhu cầu tiếp tục hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức Chi nhánh;
 • Thương nhân nước ngoài đang hoạt động theo pháp luật của nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;
 • Không có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động của Chi nhánh.

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép hoạt động Chi nhánh

 • Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép hoạt động Chi nhánh do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
 • Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất. Các giấy tờ quy định tại điểm này phải dịch ra tiếng Việt Nam và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Báo cáo hoạt động của Chi nhánh đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép hoạt động Chi nhánh.
 • Bản gốc Giấy phép hoạt động Chi nhánh đã được cấp.

3. Trong thời hạn ít nhất 30 ngày, trước khi Giấy phép hoạt động Chi nhánh hết hạn, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục gia hạn.
4. Thời hạn cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục gia hạn Giấy phép hoạt động Chi nhánh thực hiện như thời hạn cấp mới Giấy phép hoạt động Chi nhánh.
5. Ngay sau khi hết thời hạn quy định nêu tại Điều này mà cơ quan có thẩm quyền không gia hạn Giấy phép hoạt động Chi nhánh thì phải thông báo bằng văn bản cho thương nhân về lý do không gia hạn Giấy phép hoạt động Chi nhánh.
6. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động Chi nhánh có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan về việc gia hạn hoặc không gia hạn Giấy phép hoạt động chi nhánh.
7. Thời hạn gia hạn thực hiện như thời hạn Giấy phép của Chi nhánh là 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp pháp luật nước ngoài có quy định thời hạn Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

 1. Luật thương mại;
 2. Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2006 quy định chi tiết Luật thương mại về chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
Điện thoại: 08 224 220 55    

Di động: 0902 009 412  - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com

Dịch vụ khác

 1. Cấp GP thành lập VPDD của thương nhân NN tại VN
 2. Gia hạn GP TL VPDD của thương nhân NN tại VN
 3. Chấm dứt hoạt động CN, VPDD NN tại VN
 4. Thủ tục cấp GP lập CN cty NN tại Việt Nam
 5. Điều chỉnh GP chi nhánh cty NN tại VN
 6. Điều chỉnh, bổ sung GP TL VPDD của thương nhân NN tại VN