Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

I/ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Cục Sở hữu trí tuệ

II/ Điều kiện

1. Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc Nhà nước

Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân đó hoặc cơ quan hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn đại lý thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý.

2. Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý

Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

Sản phẩm chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý quyết định.

III/ Thành phần hồ sơ

1. Tờ khai ( theo mẫu);
2. Bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm (02 bộ);
3. Bản đồ khu vực đại lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý (02 mẫu);
4. Chứng từ nộp phí, lệ phí.

IV/ Số lượng bộ hồ sơ

01 bộ hồ sơ

V/ Thời hạn giải quyết

•    Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;
•    Công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;
•    Cấp Giấy chứng nhận: 06 tháng kể từ ngày công bố đơn.

VI/ Lệ phí

1. Lệ phí nộp đơn 180.000 đồng;
2. Lệ phí công bố đơn 120.000 đồng;
3. Lệ phí thẩm định nội dung 420.000 đồng;
4. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận 120.000 đồng;
5. Lệ phí đăng bạ 120.000 đồng.

VII/ Căn cứ pháp lý

•    Luật Sở hữu trí tuệ;
•    Thông tư số 22/2009/TT-BTC;
•    Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;
•    Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN.
 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
Điện thoại: 08 224 220 55    

Di động: 0902 009 412  - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com

Dịch vụ khác

  1. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
  2. Thủ tục đăng ký KDCN
  3. Thủ tục đăng ký sáng chế
  4. Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch THBD
  5. Thủ tục cấp lại phó bản VBBH SHCN
  6. Thủ tục duy trì hiệu lực VBBH SHCN
  7. Thủ tục gia hạn hiệu lực VBBH SHCN