Thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

 I/ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Cục Sở hữu trí tuệ

II/ Thành phần hồ sơ

1. Công văn/Thư lệnh của chủ văn bằng;
2. Chứng từ nộp phí, lệ phí.

III/ Số lượng bộ hồ sơ:

01 bộ hồ sơ

IV/ Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

V/ Lệ phí

1.  Lệ phí duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế (02 năm đầu): 300.000 đồng
2.  Năm thứ 3; Năm thứ 4:  480.000 đồng
3.  Năm thứ 5; Năm thứ 6:  780.000 đồng
4.  Năm thứ 7; Năm thứ 8:  1.200.000 đồng
5.  Năm thứ 9; Năm thứ 10:  1.800.000 đồng
6.  Năm thứ 11 - Năm thứ 13:  2.520.000 đồng
7.  Năm thứ 14 - Năm thứ 16:  3.300.000 đồng
8.  Năm thứ 17 - Năm thứ 20:  4.200.000 đồng.

VI/ Căn cứ pháp lý

•    Luật Sở hữu trí tuệ;
•    Thông tư số 22/2009/TT-BTC;
•    Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;
•    Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN.     

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
Điện thoại: 08 224 220 55    

Di động: 0902 009 412  - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com

Dịch vụ khác

  1. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
  2. Thủ tục đăng ký KDCN
  3. Thủ tục đăng ký sáng chế
  4. Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý
  5. Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch THBD
  6. Thủ tục cấp lại phó bản VBBH SHCN
  7. Thủ tục gia hạn hiệu lực VBBH SHCN