Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

 
I/ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Cục Sở hữu trí tuệ

II/ Điều kiện
1.Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau có quyền đăng ký nhãn hiệu

•    Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp;
•    Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó;
•    Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó;
•    Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đó.

2. Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu

  • Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh hoặc kết hợp các yếu tố đó;
  • Có khả năng phân biệt với nhãn hiệu hàng hoá cùng loại của chủ thể khác.

III/ Thành phần hồ sơ

1. Tờ khai (02 tờ theo mẫu);
2. Mẫu nhãn hiệu (09 mẫu kích thước 80 x 80 mm);
3. Các tài liệu liên quan (nếu cần);
4. Chứng từ nộp phí, lệ phí.

IV/ Số lượng bộ hồ sơ

01 bộ hồ sơ.

V/ Thời hạn giải quyết

•    Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;
•    Công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;
•    Thẩm định nội dung đơn: 06 tháng kể từ ngày công bố.

VII/ Căn cứ pháp lý

•    Luật sở hữu trí tuệ

•    Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;

•    Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN.

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
Điện thoại: 08 224 220 55    

Di động: 0902 009 412  - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
 

Dịch vụ khác

  1. Thủ tục đăng ký KDCN
  2. Thủ tục đăng ký sáng chế
  3. Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý
  4. Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch THBD
  5. Thủ tục cấp lại phó bản VBBH SHCN
  6. Thủ tục duy trì hiệu lực VBBH SHCN
  7. Thủ tục gia hạn hiệu lực VBBH SHCN