Tư vấn các trường hợp được cấp Thẻ tạm trú (Temporary resident card)

Thẻ tạm trú được cấp cho người nước ngoài trong các trường sau

-  Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở  lên;
-  Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
-  Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;
-  Luật sư nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt nam theo qui định của pháp luật;
-  Người nước ngoài  có Giấy phép lao động đang làm việc tại các loại hình doanh nghiệp, Văn phòng đại diện của các công ty nước ngoài;
-  Chuyên gia, sinh viên, học viên, đang làm việc, học tập theo các chương trình, dự án quốc gia ký kết giữa các Bộ, Ngành được Chính phủ phê duyệt;
- Thân nhân đi cùng gồm cha, mẹ, vợ, chồng, con ruột (dưới 18 tuổi ) của những người được cấp thẻ.

Căn cứ pháp lý

 1. Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
 2. Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam;
 3. Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày
 4. Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
 5. 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
 6. Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG ngày 30/01/2007 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
Điện thoại: 08 224 220 55     Di động: 0902 009 412  - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com

Dịch vụ khác

 1. Tư vấn các trường hợp Giấy phép lao động vô hiệu:
 2. Tư vấn trình tự hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam
 3. Thủ tục xác nhận có quốc tịch Việt Nam - điều bạn cần lưu ý
 4. Tư vấn các trường hợp được trở lại quốc tịch Việt Nam
 5. Tư vấn hồ sơ xin cấp mới thẻ tạm trú
 6. Tư vấn các trường hợp phải xin giấy phép lao động (Work permit)
 7. Tư vấn hồ sơ xin cấp thẻ thường trú
 8. Tư vấn các trường hợp được cấp thẻ thường trú
 9. Cấp mới giấy phép lao động (Work permit)
 10. Tư Vấn Pháp Lý Cho Việt Kiều – Người Nước Ngoài Tại VN