Tư vấn các trường hợp phải xin giấy phép lao động (Work permit)

Căn cứ Điều 133 Luật lao động sửa đổi 2011 quy định:

 • Người nước ngoài làm việc thường xuyên cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải có Giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp.
 • Người nước ngoài lao động tại Việt Nam được hưởng các quyền lợi và phải thực hiện các nghĩa vụ theo pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.
 • Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 9 Nghị định số 34/2008/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 25 tháng 03 năm 2008 quy định về tuyển dụng và quản lý người  nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì người nước ngoài vào Việt Nam làm việc với thời hạn trên 03 tháng thì phải có giấy phép lao động.
 • Người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam mà chưa được cấp giấy phép lao động thì phải làm thủ tục để đề nghị cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định này. Nếu người lao động nước ngoài không có giấy phép lao động thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp Bộ Công an ra quyết định trục xuất khỏi Việt Nam theo quy định của pháp luật.

 

Mọi ý kiến về tư vấn và thực hiện dịch vụ về thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam các bạn hãy liên hệ với chúng tôi. Các Luật sư của Duong & Partners sẽ trực tiếp  tư vấn cho bạn.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
Điện thoại: 08 224 220 55     Di động: 0902 009 412  - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com

Dịch vụ khác

 1. Tư vấn các trường hợp Giấy phép lao động vô hiệu:
 2. Tư vấn trình tự hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam
 3. Thủ tục xác nhận có quốc tịch Việt Nam - điều bạn cần lưu ý
 4. Tư vấn các trường hợp được trở lại quốc tịch Việt Nam
 5. Tư vấn hồ sơ xin cấp mới thẻ tạm trú)
 6. Tư vấn hồ sơ xin cấp thẻ thường trú
 7. Tư vấn các trường hợp được cấp thẻ thường trú
 8. Cấp mới giấy phép lao động (Work permit)
 9. Tư Vấn Pháp Lý Cho Việt Kiều – Người Nước Ngoài Tại VN
 10. Tư vấn các trường hợp được cấp thẻ tạm trú (Temporary resident card)