Tư vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

(Duong & Partners) - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể do cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu. Với dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp và đội ngũ luật sư có kinh nghiệm, dịch vụ tư vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của chúng tôi sẽ là sự bảo đảm pháp lý quan trọng cho quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với loại hình Công ty TNHH Một Thành Viên

 • Tư vấn pháp luật về mô hình và cơ cấu tổ chức của công ty;
 • Tư vấn pháp luật về phương thức hoạt động và điều hành;
 • Tư vấn pháp luật về các tiêu chuẩn và điều kiện đối với các chức danh quản lý;
 • Tư vấn pháp luật về mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
 • Tư vấn pháp luật về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty;
 • Tư vấn pháp luật về tỷ lệ và phương thức góp vốn đầu tư;
 • Tư vấn pháp luật về phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
 • Tư vấn pháp luật về các vấn đề khác có liên quan.

2.  Hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh

 • Tư vấn hoàn thiện Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh thành lập công ty;
 • Tư vấn nội dung điều lệ và tiến hành soạn thảo Điều lệ Công ty;
 • Tư vấn và Soạn thảo danh sách người đại diện theo uỷ quyền (trường hợp tổ chức là chủ sở hữu);
 • Tư vấn xác lập Giấy ủy quyền.

3.  Đại diện thực hiện các thủ tục

 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Tiến hành thủ tục đăng ký khắc dấu và thông báo mẫu dấu tại cơ quan có thẩm quyền.

4.  Cam kết sau thành lập

 • Tư vấn pháp luật, soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp;
 • Tư vấn và cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
 • Tư vấn luật, hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty.

Đặc biệt: Tư vấn miễn phí 01 tháng đối với DN mà Duong & Partners nhận thành lập mới.

Các dịch vụ khác:

Tư vấn đầu tư nước ngoài (tư vấn xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư..), tư vấn pháp luật thường xuyên, tư vấn xây dựng quy chế công ty, tư vấn pháp luật lao động, tư vấn pháp luật thừa kế, tư vấn pháp luật đất đai, tư vấn pháp luật về hợp đồng và các dịch vụ khác.

Để có thêm thông tin chi tiết và nhận tư vấn về dịch vụ này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.