Nghị định số 46/2011/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2008/NĐ-CP về tuyển dụng & quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt nam

Nhấp vào đây để tải văn bản