Tư vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên

Cùng với dịch vụ tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, tư vấn thành lập công ty hợp danh, tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân. Dịch vụ tư vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên của chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý, sự thuận lợi cho quá trình quản lý và điều hành sau này. Một số nội dung cơ bản luật sư tư vấn của chúng tôi sẽ tiến hành:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

 • Tư vấn pháp luật về mô hình và Cơ cấu tổ chức;
 • Tư vấn pháp luật về phương thức hoạt động và điều hành;
 • Tư vấn pháp luật về mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
 • Tư vấn pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các thành viên;
 • Tư vấn pháp luật về tỷ lệ và phương thức góp vốn;
 • Tư vấn pháp luật về phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
 • Tư vấn pháp luật về các nội dung khác có liên quan.

2. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh

 • Tư vấn và hoàn thiện Biên bản về việc họp các thành viên sáng lập trước khi thành lập doanh nghiệp;
 • Tư vấn và hoàn thiện Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn và Soạn thảo Điều lệ Công ty;
 • Tư vấn và  Soạn thảo danh sách thành viên;
 • Giấy ủy quyền.

3. Đại diện thực hiện các thủ tục

 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Tiến hành thủ tục đăng ký khắc dấu và thông báo mẫu dấu tại cơ quan có thẩm quyền.

4. Hỗ trợ pháp lý sau thành lập doanh nghiệp

 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp;
 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
 • Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty;

Đặc biệt: Tư vấn miễn phí 01 tháng đối với DN mà Duong & Partners nhận thành lập mới.

Các dịch vụ khác:

Tư vấn đầu tư nước ngoài (tư vấn xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư..), tư vấn pháp luật thường xuyên, tư vấn xây dựng quy chế công ty, tư vấn pháp luật lao động, tư vấn pháp luật thừa kế, tư vấn pháp luật đất đai, tư vấn pháp luật về hợp đồng và các dịch vụ khác.

Để có thêm thông tin chi tiết và nhận tư vấn về dịch vụ này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.