Tư vấn thành lập Công ty cổ phần

(Duong & Partners) - Là một trong số các dịch vụ tư vấn thành lập công ty của Duong & Partners, dịch vụ tư vấn thành lập công ty cổ phần được chuyên nghiệp hoá với quy trình tư vấn thành lập công ty có sự phối hợp chặt chẽ của các bộ phận tư vấn, từ tư vấn trong giai đoạn thành lập công ty đến các nội dung tư vấn sau thành lập, tư vấn pháp lý trong quá trình hoạt động của công ty. Quy trình tư vấn thành lập công ty cổ phần của chúng tôi gồm có các bước sau:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với loại hình Công ty Cổ phần

 • Tư vấn mô hình và Cơ cấu tổ chức;
 • Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành;
 • Tư vấn về mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
 • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông;
 • Tư vấn về tỷ lệ và phương thức góp vốn;
 • Tư vấn về phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
 • Các nội dung khác có liên quan.

2. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh

 • Biên bản về việc họp các cổ đông sáng lập trước thành lập công ty;
 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
 • Soạn thảo Điều lệ Công ty;
 • Soạn thảo danh sách cổ đông;
 • Giấy ủy quyền;
 • Các giấy tờ khác có liên quan.

3. Đại diện thực hiện các thủ tục

 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Tiến hành thủ tục đăng ký khắc dấu và thông báo mẫu dấu tại cơ quan có thẩm quyền.

4. Cam kết sau thành lập

 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp;
 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
 • Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty;

Đặc biệt: Tư vấn miễn phí 01 tháng đối với DN mà Duong & Partners nhận thành lập mới.

Để có thêm thông tin chi tiết và nhận tư vấn về dịch vụ này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Các dịch vụ khác:

Tư vấn đầu tư nước ngoài (tư vấn xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư..), tư vấn pháp luật thường xuyên, tư vấn xây dựng quy chế công ty, tư vấn pháp luật lao động, tư vấn pháp luật thừa kế, tư vấn pháp luật đất đai, tư vấn pháp luật về hợp đồng và các dịch vụ khác.