Tư vấn thành lập Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân do cá nhân làm chủ sở hữu. Với dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp và đội ngũ luật sư có kinh nghiệm, dịch vụ tư vấn thành lập Doanh nghiệp tư nhân của chúng tôi sẽ là sự bảo đảm pháp lý quan trọng cho quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với loại hình Doanh nghiệp tư nhân

 • Tư vấn mô hình và Cơ cấu tổ chức;
 • Tư vấn về phương thức quản lý;
 • Tư vấn về vốn đầu tư của Chủ Doanh nghiệp;
 • Tư vấn về tăng, giảm vốn đầu tư
 • Tư vấn các quy định về cho thuê Doanh nghiệp;
 • Tư vấn các quy định về Bán Doanh nghiệp;
 • Các vấn đề khác có liên quan.

2. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
 • Hợp đồng thuê Giám đốc;
 • Quyết định bổ nhiệm Giám đốc;
 • Giấy ủy quyền.

3. Đại diện thực hiện các thủ tục

 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Tiến hành thủ tục đăng ký khắc dấu và thông báo mẫu dấu tại cơ quan có thẩm quyền.

4. Cam kết sau thành lập

 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp;
 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
 • Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty;

Đặc biệt: Tư vấn miễn phí 01 tháng đối với DN mà VPLS nhận thành lập mới.

Các dịch vụ khác

Tư vấn đầu tư nước ngoài (tư vấn xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư..), tư vấn pháp luật thường xuyên, tư vấn xây dựng quy chế công ty, tư vấn pháp luật lao động, tư vấn pháp luật thừa kế, tư vấn pháp luật đất đai, tư vấn pháp luật về hợp đồng và các dịch vụ khác.


Để có thêm thông tin chi tiết và nhận tư vấn về dịch vụ này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.