Tư vấn thành lập Công ty

 (Duong & Partners) - Dịch vụ tư vấn thành lập công ty: Tư vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn -Tư vấn thành lập công ty cổ phần - Tư vấn thành lập công ty hợp danh - Tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Với dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp Duong & Partners mong muốn đem một phần công sức đóng góp cho sự thành công của khách hàng. Nội dung tư vấn thành lập doanh nghiệp được luật sư của chúng tôi tiến hành như sau:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với từng loại hình Công ty

 • Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức của công ty;
 • Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành;
 • Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;
 • Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn;
 • Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp (gồm Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn - Hồ sơ thành lập công ty cổ phần - Hồ sơ thành lập công ty hợp danh - Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân):

 • Tư vấn Biên bản về việc họp của các thành viên sáng lập/ cổ đông sáng lập trước khi thành lập doanh nghiệp;
 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp;
 • Tư vấn nội dung và soạn thảo Điều lệ Công ty;
 • Soạn thảo danh sách thành viên/danh sách cổ đông;
 • Giấy ủy quyền thành lập doanh nghiệp;
 • Các giấy tờ khác có liên quan.

3. Đại diện thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp

 • Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Tiến hành thủ tục khắc dấu và thông báo mẫu dấu cho Doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp

4. Hỗ trợ pháp lý sau khi hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp

 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp;
 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
 • Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty;

Đặc biệt: Tư vấn miễn phí 01 tháng đối với Doanh nghiệp mà Duong & Partners nhận thành lập mới.

Để có thêm thông tin chi tiết và nhận tư vấn về dịch vụ này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
 

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: (08) 224 220 55 - 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com

Dịch vụ cụ thể:

Tư vấn đầu tư nước ngoài (tư vấn xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư..), tư vấn pháp luật thường xuyên, tư vấn xây dựng quy chế công ty, tư vấn pháp luật lao động, tư vấn pháp luật thừa kế, tư vấn pháp luật đất đai, tư vấn pháp luật về hợp đồng và các dịch vụ khác.