Thông tư 70/2011/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự liên quan đến việc bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự

Nhấp vào đây để tải văn bản