Tư vấn Chia doanh nghiệp

Chia Doanh nghiệp là một trong những hình thức của việc tổ chức lại Doanh nghiệp, đây là  thủ tục phức tạp, trải qua nhiều giai đoạn thực hiện khác nhau. Dịch vụ tư vấn chia doanh nghiệp của Duong & Partners với thời gian nhanh chóng, hiệu quả cao, sự đảm bảo về pháp lý sẽ mang đem lại sự thuận lợi và nhiều sự lựa chọn cho nhu cầu kinh doanh của quý Doanh nghiệp.

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về chia Doanh nghiệp

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể được chia thành một số công ty cùng loại.
Các nội dung chúng tôi sẽ tư vấn:

 • Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng thành viên để thông qua nội dung chia doanh nghiệp;
 • Tư vấn nguyên tắc và thủ tục chia tài sản công ty;
 • Tư vấn phương án sử dụng lao động trong công ty;
 • Tư vấn thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới;
 • Tư vấn nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia;
 • Thời hạn thực hiện chia công ty;
 • Tư vấn nội dung điều lệ công ty mới được thành lập;
 • Tư vấn chấm dứt tồn tại của công ty bị chia.

2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty

 • ­Biên bản họp Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty bị chia;
 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
 • Danh sách thành viên/cổ đông;
 • Điều lệ công ty;
 • Các tài liệu cần thiết khác.

3. Đại diện thực hiện các thủ tục

 • Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Tiến hành thủ tục đăng ký khắc dấu và thông báo mẫu dấu tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Tiến hành các thủ tục tại cơ quan thuế.

4. Cam kết dịch vụ sau thành lập

 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho công ty phù hợp với nội dung thay đổi;
 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
 • Hướng dẫn các thủ tục có liên quan tại trụ sở của Duong & Partners;
 • Giảm  phí dịch vụ các lần tiếp theo.

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: (08) 224 220 55 - 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com

 

 

Dịch vụ khác: