Thông tư liên tịch số 13/2013 về việc tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ trong thời bình

Nhấp vào đây để tải văn bản