Họ hàng thế nào thì cấm kết hôn?

Em và người yêu của em đã yêu nhau được hai năm. Cả hai đã tính đến chuyện kết hôn nhưng khi đưa người yêu về ra mắt thì mẹ em nói hai đứa có họ, cụ thể là bà ngoại của em và bà ngoại của người yêu em là hai chị em ruột với nhau.

Nhưng do các cụ có rất nhiều anh em nên bọn em chưa từng biết chuyện đó. Vậy em xin hỏi bọn em thuộc đời thứ mấy và có được kết hôn với nhau không? 

kết hôn, họ hàng, luật sư
(ảnh minh họa)

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Khoản 12, Khoản 13 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000 Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn một số quy định của Luật HN&GĐ thì những người có họ trong phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra và đời thứ ba là anh chị em con chú con bác, con cô con cậu, con dì.

Điều 8. Giải thích từ ngữ

13. Những người có họ trong phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra: cha mẹ là đời thứ nhất; anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh chị em con chú con bác, con cô con cậu, con dì là đời thứ ba;”

Vậy, trong trường hợp của bạn, bạn và người yêu bạn đã thuộc đời thứ 4.

Sơ đồ cụ thể như sau:

Cha mẹ                                                                  (đời thứ 1)

Con 1(Bà ngoại bạn)     Con 2 (Bà ngoại của người yêu bạn)                               (đời thứ 2)

Cháu gái 1 (mẹ bạn)                          Cháu gái (mẹ người yêu)                                           (đời thứ 3)

Chắt trai (bạn)                                          Chắt gái (người yêu bạn)                    (đời thứ 4)

Căn cứ Điều 9 Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam 2000 về điều kiện kết hôn thì nam từ 20 tuổi trở lên, nữ 18 tuổi trở lên tự nguyện kết hôn và không thuộc trường hợp cấm kết hôn quy định tại Điều 10 Luật hôn nhân và gia đình thì được phép kết hôn.

“Điều 10. Những trường hợp cấm kết hôn

Việc kết hôn bị cấm trong những trường hợp sau đây:

1. Người đang có vợ hoặc có chồng;

2. Người mất năng lực hành vi dân sự;

3. Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời;

4. Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

5. Giữa những người cùng giới tính.”

Bạn và người yêu bạn không thuộc trường hợp cấm kết hôn theo khoản 3 Điều 10 Luật Hôn nhân gia đình; Vậy, nếu bạn và người yêu bạn thỏa mãn được các điều kiện khác căn cứ theo Điều 9, Điều 10 Luật HN&GĐ thì bạn và người yêu bạn được phép kết hôn theo quy định của pháp luật.

Viet nam Net

30/04/2013