Chia tài sản, nợ chung của vợ chồng

Vợ chồng tôi nộp đơn thuận tình ly hôn. Chúng tôi đã thống nhất việc phân chia tài sản chung là chồng tôi lấy căn nhà, còn tôi lấy 500 m2 đất vườn.

Riêng khoản nợ chung ở ngân hàng thì anh ấy bắt tôi phải trả viện lẽ tôi đứng tên vay tiền trong khi khoản vay này dùng để xây nhà chung của vợ chồng. Nếu không đồng ý, tôi có thể yêu cầu tòa án phân chia tài sản lẫn nợ chung của chúng tôi được không?

 

Trả lời: Được. Theo Điều 95 Luật Hôn nhân và Gia đình, việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết. Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó. Việc chia tài sản chung được giải quyết theo các nguyên tắc sau đây: Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập…

Việc thanh toán nghĩa vụ chung về tài sản của vợ, chồng cũng do cả hai thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết.

Nếu bà không thỏa thuận được với chồng bà về việc phân chia tài sản chung và khoản nợ vay ngân hàng nói trên thì bà có quyền yêu cầu tòa án xem xét, giải quyết.