Tư vấn Giải thể Công ty

Là đơn vị tư vấn chuyên về tư vấn về Doanh nghiệp - Đầu tư - Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Dịch vụ tư vấn giải thể doanh nghiệp của Duong & Partners với thời gian nhanh chóng, hiệu quả cao, sự đảm bảo về pháp lý sẽ đem đến sự hài lòng cho quý doanh nghiệp. Nội dung công việc do các luật sư và các chuyên viên pháp lý của chúng tôi trực tiếp tiến hành.

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về giải thể doanh nghiệp

 • Tư vấn các trường hợp giải thể doanh nghiệp;
 • Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông công ty về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể;
 • Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động;
 • Tư vấn thủ tục đăng bố cáo giải thể;
 • Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp;
 • Tư vấn thủ tục khóa mã số thuế và xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế tại cơ quan thuế;
 • Tư vấn thủ tục xác nhận đóng tài khoản tại Ngân hàng (nếu có mở tài khoản) hoặc cam kết không mở tài khoản;
 • Tư vấn thủ tục trả mẫu dấu và trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại cơ quan công an (nếu có);
 • Tư vấn thủ tục hoàn trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Hoàn thiện hồ sơ giải thể doanh nghiệp

 • Biên bản họp về việc giải thể;
 • Quyết định về việc giải thể;
 • Thông báo giải thể;
 • Công văn đề nghị xác nhận không nợ thuế tại Cơ quan thuế;
 • Công văn đề nghị xác nhận đóng tài khoản ngân hàng hoặc cam kết chưa mở tài khoản;
 • Công văn thông báo giải thể gửi chi cục thuế và công văn đề nghị Quyết toán thuế;
 • Các văn bản khác có liên quan;

3. Đại diện thực hiện các thủ tục

 • Tư vấn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục khóa Mã số thuế tại Cơ quan thuế, tài khoản tại Ngân hàng.
 • Kết hợp cùng với doanh nghiệp thực hiện thủ tục trả dấu tại Công an (nếu có);
 • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh;
 • Đại diện doanh nghiệp nhận trả lời kết quả Hồ sơ Giải thể.

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: (08) 224 220 55 - 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com

 

Dịch vụ khác: