Đất sản xuất được áp hệ số K để tính tiền sử dụng đất

Hộ gia đình cá nhân khi chuyển mục đích từ đất sản xuất, kinh doanh (SXKD) phi nông nghiệp sang đất ở cũng được áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) do TP ban hành để tính tiền sử dụng đất” - Sở Tài chính TP.HCM cho hay trong báo cáo gửi UBND TP. Sở này lý giải Thông tư 93/2011 của Bộ Tài chính và Quyết định 18/2013 của UBND TP có quy định hệ số K được áp dụng cho diện tích vượt hạn mức sử dụng đất ở khi công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở thành đất ở. Trước đó, Cục Thuế TP có báo cáo đề nghị đất SXKD phi nông nghiệp khi được chuyển mục đích sử dụng thành đất ở thì phải thẩm định giá để xác định tiền sử dụng đất. Sở Tài chính cho rằng đề nghị của Cục Thuế TP chưa phù hợp vì trường hợp này thuộc diện được áp dụng hệ số K khi tính tiền sử dụng đất. Riêng trường hợp hộ gia đình cá nhân được Nhà nước cho thuê đất để sử dụng vào mục đích SXKD phi nông nghiệp, nay được Nhà nước cho chuyển hình thức sử dụng và chuyển mục đích thành đất ở, Sở Tài chính xác định: Đây là trường hợp chuyển hình thức sử dụng và mục đích nên tiền sử dụng đất phải sát giá thị trường. Sở Tài chính cũng lưu ý, hướng dẫn trên chỉ áp dụng cho trường hợp đã nộp hồ sơ hợp lệ trước ngày 1-7-2014 (ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực). Trường hợp nộp sau ngày này thì áp dụng theo quy định tại Luật Đất đai 2013 và các nghị định liên quan.