Tư vấn Sáp nhập Công ty

Một hoặc một số công ty cùng loại có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Là đơn vị tư vấn chuyên về tư vấn về Doanh nghiệp - Đầu tư - Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Dịch vụ tư vấn sáp nhập công ty của Duong & Partners với thời gian nhanh chóng, hiệu quả cao, sẽ đem đến sự hài lòng cho quý doanh nghiệp.

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về sáp nhập công ty

 • Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung sáp nhập công ty;
 • Tư vấn hợp đồng sáp nhập và thông qua các nội dung sáp nhập;
 • Tư vấn thủ tục và điều kiện sáp nhập;
 • Tư vấn phương án sử dụng lao động;
 • Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập;
 • Tư vấn thời hạn thực hiện sáp nhập;
 • Tư vấn xây dựng Điều lệ công ty nhận sáp nhập;
 • Các nội dung khác có liên quan.

2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty

 • Biên bản, Quyết định của Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông về việc sáp nhập;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập;
 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
 • Danh sách thành viên/ cổ đông;
 • Điều lệ công ty;
 • Các tài liệu cần thiết khác.

3. Đại diện thực hiện các thủ tục

 • Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Tiến hành thủ tục đăng ký khắc dấu và thông báo mẫu dấu tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Tiến hành các thủ tục tại cơ quan thuế.

4. Cam kết dịch vụ sau thành lập công ty

 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho công ty phù hợp với nội dung thay đổi;
 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
 • Hướng dẫn các thủ tục có liên quan tại trụ của Duong & Partners;
 • Giảm  phí dịch vụ lần tiếp theo.

Mọi yêu cầu dịch vụ, xin liên hệ:
ĐT: (08) 224 220 55 - 0902 009 412 - 0986 708 677
Email: contact@luatkhanhduong.com
           luatsulinh@yahoo.com

 
Dịch vụ khác: